Integritetspolicy

ATRYOS DMCC ("oss", "vi" eller "vår") driver https://www.personlignyckelring.se webbplats (nedan kallad "tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den informationen.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy, har villkoren som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra villkor, tillgängliga från https://www.personlignyckelring.se 

Definitioner

Tjänst

Tjänsten är https://www.personlignyckelring.se webbplats som drivs av ATRYOS DMCC

Persondata

Med persondata avses uppgifter om en levande person som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår besittning eller troligen kommer att komma i vår besittning).

Användardata

Användardata är data som samlas in automatiskt antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel längden på ett sidbesök).

Cookies

Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobilenhet).

Datakontrollant

Datakontrollant avser den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftena för och sättet för vilken persondata ska eller i framtiden kommer att behandlas.

I syftet med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollant av dina personuppgifter.

Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)

Dataprocessor (eller tjänsteleverantör) avser alla fysiska eller juridiska personer som behandlar informationen på uppdrag av datakontrollanten.

Vi kan komma att använda tjänsterna från olika tjänsteleverantörer för att behandla din data mer effektivt.

Datakälla (eller användare)

Datakällan är den registrerade personen och med andra ord alla levande personer som använder vår tjänst och är föremål för persondata.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika syften för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlad data

Persondata

När ni använder vår tjänst kan vi be dig förse oss med persondata som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

       E-postadress

       Förnamn och efternamn

       Telefonnummer

       Adress, Landskap, Kommun, Postnummer, Stad

       Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller anvisningarna i alla e-postmeddelanden vi skickar.

Användardata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internet-protokolladress (med andra ord IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spåra Cookiedata

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteterna på vår tjänst och vi sparar viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också såsom beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att blockera alla cookies eller ange när en cookie skickas. Om du väljer att inte acceptera cookies så kan det finnas delar av vår tjänst som inte går att nås.

Exempel på Cookies som vi använder:

       Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst.

       Preferenscookies Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina val och olika inställningar.

       Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

Användning av data

ATRYOS DMCC använder den insamlade datan för olika ändamål:

       För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst

       För att meddela dig om ändringar i vår tjänst

       För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du önskar att göra det

       För att ge kundsupport

       För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst

       För att övervaka användningen av vår tjänst

       För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

       För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller efterfrågat, om du inte har valt att inte få sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror ATRYOS DMCC: s rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy av de personuppgifter som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

ATRYOS DMCC kan komma att behandla dina personuppgifter eftersom:

       Vi måste utföra ett kontrakt med dig

       Du har gett oss tillstånd att göra det

       Behandlingen är i våra berättigade intressen och den åsidosätts inte av dina rättigheter

       För betalningsbehandlingsändamål

       För att följa lagen

Lagring av data

ATRYOS DMCC behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

ATRYOS DMCC kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för vår tjänst, eller då vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer belägna utanför din kommun, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagarna om dataskydd kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du är belägen utanför Gibraltar och väljer att ge information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till Gibraltar och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av att du lämnar in sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

ATRYOS DMCC kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerhet kring behandlingen av dina uppgifter och annan personlig information.

Offentliggörande av data

Lagliga krav

ATRYOS DMCC kan dela dina personuppgifter i god tro om sådana åtgärder är nödvändiga för att:

       Uppfylla en juridisk skyldighet

       Skydda och försvara ATRYOS DMCC: s rättigheter eller egendom

       Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten

       Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten

       Skydda mot juridiskt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss men det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), har du vissa rättigheter för dataskydd. ATRYOS DMCC strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

Rätten till åtkomst, uppdatering eller radering av den information vi har om dig. Närhelst det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om informationen är felaktig eller ofullständig.

Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.

Rätten att dra tillbaka ditt samtycke. Du har också rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där ATRYOS DMCC förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan vi kan besvara sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en Dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänsten för våra räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analyser

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar trafik på webbplatsen. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Googletjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan avsäga dig ifrån att göra din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget till webbläsaren för borttagning från Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök webbplatsen för Googles sekretessvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Beteendebaserad återmarknadsföring

ATRYOS DMCC använder återmarknadsföringstjänster för att annonsera på tredjepartswebbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserade på dina tidigare besök i vår tjänst.

Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) återmarknadsföringstjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för Display-annonsering och anpassa Googles Display-nätverksannonser genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads

Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser tillägg - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser tillägg ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök webbplatsen för Googles sekretessvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Återmarknadsföring med Bing annonser

Återmarknadsföring med Bing annonser tillhandahålls av Microsoft Inc.

Du kan välja bort intressebaserade annonser från Bing annonser genom att följa deras anvisningar: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Du kan lära dig mer om integritetspraxis och policyer för Microsoft genom att besöka deras sekretesspolicy-sida: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Facebook

Facebook återmarknadsföringstjänst tillhandahålls av Facebook Inc.

Du kan lära dig mer om intressebaserad annonsering från Facebook genom att besöka den här sidan: https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort Facebooks intressebaserade annonser, följ dessa instruktioner från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook följer de självreglerande principerna för onlinebeteendeannonsering som upprättats av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag via Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/ eller välj bort Facebook genom din mobilinställning.

För mer information om sekretesspraxis på Facebook, besök Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/ eller tjänster inom tjänsten. I dessa fall så använder vi tredjeparts tjänster för betalningsbehandling (t.ex. betalningsprocessorer).

Vi lagrar inte eller samlar inte in dina betalningskortsuppgifter. Denna information tillhandahålls direkt till våra tredjeparts betalningsprocessorer vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats för varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-regleringar hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalningsprocessorerna vi arbetar med är:

Stripe

Deras sekretesspolicy kan läsas på https://stripe.com/us/privacy

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att ledas till denna tredje parts webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst adresserar inte någon under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller via ett framträdande meddelande på vår hemsida om en ändring träder i kraft och vi uppdaterar även det "effektiva datumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss:

Via e-post: contact@personlignyckelring.se